Info-Kids

 

Programa Educatiu per nois/noies i joves sobre l’ús conscient i responsable de la Xarxa i de les Dades.

Parlem d’InfoKIDS, com un programa ITINERANT, que es desplaça per tot el país a requeriment d’aquells que el necessitin.

1InfoKIDS neix per cobrir les necessitats de formació i coneixement sobre l’ús conscient i responsable de la Xarxa i de les Dades. Tractem d’introduir als joves en programes sobre els efectes que pot produir en un mateix i a tercers l’ús i l’intercanvi de dades.

Treballem amb alumnes de primària (a partir de 5è) i de secundària, inclús fins als 18 anys.

InfoKIDS és un programa tant per joves com pels seus Pares i pels seus Professors i Formadors que tenen sota la seva responsabilitat l’apropament dels seus alumnes a l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Kids-KEn aquesta secció posem «sobre la taula» una descripció més o menys detallada, segons el grup, de tots els mitjans de Komunicació electrònics de que disposen els nois / noies i joves de que disposen al seu abast.

Es fa un detall del que seria un ús correcte i del que seria un ús incorrecte o perillós del mateix.

Kids-I

Introduïm als nois / noies i joves en la consciència pràctica dels efectes que poden produir-se quan compartim part de la Informació que emmagatzemem dins dels nostres telèfons mòbils.

Parlem directament d’aplicacions de missatgeria instantània, de les fotografies, de l’ús d’algunes aplicacions, etc.

Kids-D

Descobrim als joves tot un món de possibilitats de Delictes que poden patir, com a víctima o que ells mateixos poden crear com a agressors. Hem de tenir en compte que, el nostre cercle més proper d’amics és dels que més confiem i els costa, moltes vegades, identificar els seus amics com a assetjadors, per exemple.

Els joves actuen sota un aparent Anonimat que pot ser descobert i portar greus conseqüències.

Kids-S

Dins d’aquest apartat  fem un examen detallat de les xarxes Socials que més hàbit tenen en fer servir i els donem recomanacions de privacitat i seguretat per unes bones i saludables pràctiques a la Xarxa.

enllaç.